# روانشناسی

نظر گاندی در مورد هفت چیزی که بدون هفت چیز دیگر خطرناک هستند

ثروت بدون زحمتدانش بدون شخصیتعلم بدون انسانیتسیاست بدون شرافتلذت بدون وجدانتجارت بدون اخلاقو عبادت بدون ایثاراین هفت مورد را گاندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید