۳ شاخص مودب بودن

 

ب ) در نگاه: یک آدم متشخص نگاهی مودب و مهربان دارد. ادبِ نگاه، دزدیدن نگاه است در موقعیت هایی که طرف مقابل از ادامه نگاه ما اذیت می شود. به عنوان مثال یک آدم متشخص در برابر کسانی که اشکالاتی در ظاهر خویش دارند (مثلا چشمانشان همسو نیست یا عضو دیگری از بدنشان دچار اشکال یا آسیب است) هیچ گاه به اشکال آن نواحی نگاه نمی کند. یا مثلا وقتی کسی متوجه اشکالی در لباس یا ظاهرش می شود و می خواهد آن را برطرف کند؛ یک آدم متشخص به بهانه‌ای روی خود را آن طرف می کند تا او راحت به رفع اشکال بپردازد.

 

ج ) در رفتار: ادب از شاخصه های رفتاری یک انسان متشخص است. مثلا در ورودی‌ها ابتدا اجازه می دهد خانم ها وارد شوند؛ یا مثلا هنگام سوار شدن به اتوبوس یا مترو انسان مودب می ایستد تا کسانی که می خواهند پیاده شوند، پیاده شوند یا در جاهایی که کار افراد باید به ترتیب انجام شود در صف می ایستد و فاصله‌اش را طوری رعایت می کند که نفر اول صف بدون استرس بتواند کارش را انجام دهد، نه این که حتی در صف عابر بانک نیز چانه اش روی شانه نفر اول صف باشد!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید