راز اعداد

«هنگامی که به بسیاری از رفتارهای دینی و فرهنگی خود نگاه می‌کنیم، متوجه نقش پررنگ اعداد در آنها می‌شویم؛ نقشی که در قرن حاضر و در دنیای پیشرفته نیز رنگ نباخته است. بسیاری از ما 7 را عددی بسیار مقدس می‌دانیم و از نحوست 13 هراسانیم. اما شاید دوست داشته باشیم بدانیم که آیا این اعداد در فرهنگ‌های دور و نزدیک نیز همین ویژگی‌ها را دارند. کتاب راز اعداد اثر مستشرق شهیر آلمانی، آنه ماری شیمل، به آشنایی ما با نقش برجسته اعداد در فرهنگ‌ها و ادیان کمک می‌کند. خواننده این اثر اطلاعات ارزشمندی را درباره تلقی ملت‌های گوناگون به دست می‌آورد.

این کتاب شامل هفت فصل است که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به "ریشه‌های بحران"، "صد روز نخست"، "بحث بین بازیابی و اصلاح" و "بحران جهان‌گستر" اشاره کرد.

در کتاب به نظام‌های عددی مثل فیثاغورس، غناص و قبالا، عرفان اسلامی، قرون وسطا، خرافات و بازی‌های عددی و مربعات وفقی پرداخت است. در بخش بعدی اعداد مهم مورد بررسی قرار گرفته‌اند: عدد ذات ازلی، قطبیت و تقسیم، مضاعف عدد مقدس 3، کمال و تمامیت، عدد یاوران، عدد صامت، دو برابر 9، حد شمارش در قدیم، کمال و ...

325 صفحه / چاپ پنجم / انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب / آنه ماری شیمل / ترجمه فاطمه توفیقی / چاپ 92 / 9500 تومان، با تخفیف 8900 تومان

/ 0 نظر / 42 بازدید