رمز افراد موفق

5. برای رسیدن به اهدافشان برنامه ریزی دقیق دارند.

6. همواره در جست و جوی دانش هستند.

7. بردبار و مقاوم هستند.

8. بر اولویت های خود تمرکز دارند.

9. تخلیلی قوی دارند و از قدرن خلاقیت خود استفاده می کنند. 

10. مهارت های ارتباطی قوی دارند.

11. تسلیم مشکلات نمی شوند و همیشه به دنبال راه حل هستند.


12. برای خود فرصت های موفقیت را خلق می کنند.

13. گله و شکایت نمی کنند.

14. اشتباهات خود را به گردن دیگران نمی اندازند و دیگران را سرزنش نمی کنند.

15. بلندپرواز و کارآمد هستند.

16. می دانند در زندگی دقیقا به دنبال چه هستند.

17. همیشه در حال فعالیت هستند.

18. مطالب را به حافظه بلندمدت خود منتقل می کنند. 

19. به شانس اعتقاد ندارند.

20. دوست دارند غیرممکن ها را ممکن کنند.

21. تغییرات را می پذیرند و خود را با شرایط جدید وفق می دهند.


22. از سلامت جسمی برخوردار هستند.

23. تنبل و کسل نیستند.

24. برای خود معیارها و استاندارهای بزرگی در نظر می گیرند.

25. وقتی کار می کنند تنها به کار، و وقتی تفریح می کنند تنها به تفریح توجه دارند. 

26. آنچه را آغاز کرده اند به پایان می رسانند.

27. به آنچه می گویند عمل می کنند.

28. نسبت به دیگران مهربان و سخاوتمند هستند.

29. از زندگی خود بیشترین استفاده را می کنند.

30. رویارویی با چالش را دوست دارند. 
31. برای وقت خود ارزش قائلند.

32. به بزرگترها و پیش کسوت ها احترام می گذارند.

33. به دیگران اهمیت می دهند.

34. قابل اعتماد و مسئولیت پذیر هستند.

35. ذاتا فروتن و متواضع هستند.

36. ولخرجی نمی کنند.

37. سحرخیز هستند.

38. قدرت تمرکز بالایی دارند.

39. دعا می کنند و به معنویات اهمیت می دهند. 

40. به مطالعه عادت دارند.

41. کار امروز را به فردا نمی اندازند.


42. اهمیت داشتن یک معلم یا مربی را دست کم نمی گیرند.

43. شبکه ای کارآمد ایجاد می کنند.

44. بین مسائل خانوادگی و کار تعادل برقرار می کنند.

45. می دانند چه زمان برای ریسک کردن مناسب است.

46. سیاست های سازمان یا شرکت را می دانند.

47. به اطرافیان خود انرژی مثبت می دهند.

48. می توانند از ته دل بخندند.

49. در کارهای خود نظم و ترتیب را حاکم می کنند.

50. خودشان را دوست دارند و به خود احترام می گذارند

/ 0 نظر / 7 بازدید