بحث کوتاهی در باره ی حضرت امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب(ع)

علی کیست ؟
جاحظ که یکی از بزرگان اهل تسنن است می گوید: »سخن گفتن دربارة علی ممکن نیست. اگر قرار است حق علی ادا شودـ گویند غلو است، و اگر حق او ادا نشود درباره ی‌ علی ظلم است.«.
 
خلیل نحوی که یکی از بزرگان اهل تسنن است می گوید: »
چه گویم دربارة کسی که دوست و دشمن فضایل او را انکار نمودند. دوست به واسطة ‌ترس، و دشمن به واسطة‌ حسد. و مع الوصف عالم از فضایل او پر شد.
 
فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام از زبان قرآن سخن بگوییم.
ولو انّ ما فی الارض من شجرة اقلام البحر یمدّه من بعده سبعة‌ ابحر ما نفدت کلمات الله …[1][1]
: اگر جدّاً درختهای روی زمین قلم گردد و آب دریاها مرکب گردد تا هفت مرتبه ، برای نوشتن کلمات خدا، کلمات خداوند متعال را پایانی نیست.
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که ترکنی سر انگشت و صفحه بشماری
 
[ فضیلت امیرالمؤمنین از جهت نَسَب:]
امیرالمؤمنین علیه السلام از نظر فضیلت نَسَبی، پدری چون حضرت ابی طالب علیه السلام دارد که باید گفت برای رسول اکرم صلّی الله علیه و آله بهترین یاور بوده و فاطمه زنی است که در مسجد الحرام درد زاییدن گرفت ، و چون به خانه ی خدا پناه برد ، دیوار خانه شکافته شد و وارد خانه ی خدا گشت. سه روز در خانه ی‌ خدا مهمان عالم ملکوت بود ؛ و روز چهارم به بچّه ای چون پاره ی ماه از خانه ی‌ خدا بیرون آمد و می گفت: »ندا آمده است که اسم این بچه از اسم خداوند مشتق شده، نام او را علی بگذارید!« و این فضیلت برای احدی تا به حال پدید نیامده است.
 
و امّا فضیلت امیرالمؤمنین از جهت حَسَب
همین مقدار بس است که بگوییم عُمَر هنگام مرگ ، شش نفر را حاضر نمود و برای هر کدام عیبی یاد آور شد امّا راجع به امیرالمؤمنین[علیه السّلام] گفت: یا علی لو وازن ایمانک ایمان أهل السّموات والأرض لیزید ایمانک ایمانهم.
: ای علی، اگر ایمان همه ی خلایق را با ایمان تو مقایسه نماییم ایمان تو بر ایمان آنها برتری دارد. 
و این جمله ، جمله ای بود که مکرّر از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیده می شد.
 
جرج جرداق در اول کتابِ « الإمام علی صوت العدالة الإنسانیة » اشعاری از یک مسیحی درباره ی علی (ع) نقل می کند. آن مسیحی در اشعارش می گوید: « اگر به من اعتراض شود که تو باید شعر برای پاپ بگویی چرا درباره ی علی شعر گفته ای ، جواب می دهم که من عاشق فضیلتم و سرچشمة فضیلت را علی دیدم پس برای او شعر گفتم.» 
/ 0 نظر / 7 بازدید