درسهای ناب برای زندگی


در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت - این انسانهای سخت هستند که می مانند نه روزهای سخت

-------------------


با این4 دسته از افراد کمتر معاشرت کنید:

 

1- آنهائی که از زندگی بیزارند و با همه دنیا سر جنگ دارند.

2- آنهائی که مدام پشت سر دیگران غیبت می کنند.

3- آنهائی که شکست و سر خوردگی های گذشته شما را به شما یادآوری می کنند.

4- آنهائی که می خواهند شما را کنترل کنند.

-------------------------------

بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بوده اند

-------------------------------


نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت، اما می توان شروع کرد و پایان خوبی داشت


--------------------------------

حتی لاک پشت ها هم هنگامی که بدانند به کجا می روند زودتر از خرگوش ها به مقصد می رسند


--------------------------

به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی،گاه اقبالی بزرگ است.


----------------------------

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، یک زندگی به پایان می رسد.
وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.

 

----------------------------

اگر روی پای خود بایستیم،اسمان بر شانه هایمان تکیه خواهد زد.

 

----------------------------

به یادت بسپار که تاریک ترین لحظه شب ،نزدیکترین لحظه به طلوع است.

 

----------------------------

وان گاه که ضربه های شیشه ی زندگی را به ریشه هایت حس می کنی ،به خاطر بیار زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستاره هاست.

 

----------------------------

فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست بیاوری و بدست بیاور انچه را که نمی تونی فراموش کنی.

 

----------------------------

دریا باش نه سنگ !چرا که سنگی اگر به سمت دریا پرتاب شود ،این سنگ است که در عمق دریا غرق می شود ،ولی دریا اسیبی نمی بیند.

 

----------------------------

سختی ها فانی اند و سر سختان باقی .

 

----------------------------

فرصت هارا غنیمت شمریم نه غنیمت ها را شمارش ،بیایید طراح حل مساله باشیم نه طراح مسائل،بیایید دیگران را یارباشیم نه بار ،بیایید رنگین کمان بعداز باران باشیم نه خرابی های بعد از باران.

 

----------------------------

هیچوقت مغرور نشو ....برگها وقتی می ریزن که فکر می کنن طلا شدن.

 

----------------------------

انسان هم می تونه دایره باشه هم یه خط راست ،تا ابد دورخودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی

/ 0 نظر / 5 بازدید