راست و دروغ

 تا راست و دروغ را تشخیص دهد،قاضی استکسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد،وکیل استکسی که جز راست چیزی نمی گوید،بچه استکسی که به خودش هم دروغ می گوید،متکبر استکسی که دروغ خودش را باور می کند،ابله استکسی که سخنان دروغش شیرینست،شاعر استکسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید، همسر استکسی که اصلا دروغ نمی گوید،مرده استکسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد،بازاری استکسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد،پر حرف استکسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند،سیاستمدار استکسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند،دیوانه است

/ 0 نظر / 14 بازدید