شمنیسم- فنون کهن خلسه

شمنیسم- فنون کهن خلسه

شمنیسم پدیده جادویی-دینی رازآلودی است که در تاریخ ادیان جایگاه مهمی به خود اختصاص داده است چرا که سنن، اساطیر، شعائر، آیین‌ها و نمادپردازی‌های آن حاکی از قدمت بسیار زیاد آن دارد و از این جهت برای دین شناسان و محققان که به دنبال فهم و کشف معنای عمیق آیین‌ها و اساطیر دینی هستند فوق‌العاده گرانمایه و ارزشمند است.

شمن، محور اصلی شمنیسم، جادوگر-طبیبی است که به دلیل نقش تلفیقی خود، از جادوگران صرف، ساحران و حکیم ساحران متمایز می‌گردد. هر شمنی جادوگر است ولی خلاف آن صادق نیست. شاخصه اصلی شمن که او را از سایر همتایانش متمایز می‌سازد نقش خلسه آمیز و ماورائی اوست چرا که شمن شدن یا شمن بودن با خلسه معنا می‌یابد و فرد مبتدی یا داوطلب رسالت شمنی یا حتی اشخاصی که به طور موروثی، غیر اختیاری و غیره برای شمن شدن انتخاب می‌شوند تنها زمانی شایستگی انتصاب به این رسالت اسرار آمیز را دارا می‌گردند که سوای از تن دادن به آیین‌های سخت تشرف و موفقیت در مراحل دشوار آن، قادر باشند به حالت خلسه فروبروند.

در خلسه است که شمن برای درمان بیماری‌ها، سرگردانی روح، دزدیده شدن روح یا تسخیر آن و غیره، با ارواح، ارواح یاریگر، ارواح محافظ، خدایان جهان زیرین (جهان مردگان) و خدایان آسمانی ارتباط برقرار می‌کند و از آنها استمداد و مشورت می‌طلبد.

848 صفحه / چاپ سوم / نشر ادیان / نوشته میرچا الیاده / ترجمه محمد کاظم مهاجری / چاپ 92 / 26500 تومان، با تخفیف 24800 تومان

/ 0 نظر / 156 بازدید