اولین جمله ای که ما در اول دبستان یاد می گیریم

میدانید اولین جمله ای که ما در اول دبستان یاد می گیریم چیه ؟
 
بابا آب داد؛ بابا نان داد
 
میدانید اولین جمله ای که انگلیسها دراول دبستان یاد می گیرند چیه ؟
 
من می توانم بخوانم و بنویسم
 
میدانید اولین جمله ای که ژاپینها در اول دبستان یاد می گیرند چیه ؟
 
من می توانم بدوم
 
و این است که ما همیشه چشممون دنبال دست پدر است
/ 0 نظر / 26 بازدید