زیباترین برج های تهران

 


 

تعداد طبقات:9
تعداد واحدهای مسکونی:24
تعداد انباری:29
تعداد پارکینگ:83
مساحت زمین:2918
مساحت زیر بنای مشاع:10400
توع نما:سنگ و سیمان
نوع سازه:اسکلت فلزی

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
/ 0 نظر / 179 بازدید