هر چه پیر تر میشی‌ ثروتمند تر میشیی ! چه به خواهی‌ چه نخواهی


 
 
نقره در سر
 
 
 
طلا در دهان

سنگ در کلیه
 
 
قند در خون
 
سرب در پا
 
 
 
آهن در رگها
 
 
 
 
ومقدار بسیار فراوانی
 
 گاز طبیعی برای صدور