بر اساس داده ها ایرانی ها هزار سال پیش یعنی در سال هزار میلادی (ستون سرخ رنگ) در کنار عراقی ها دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه بوده اند. نگاهی که روی وب کردم دیدم این دوره تقریبا همزمان با حکومت سامانیان، آل زیار، غزنویان و آل بویه بر بخش های مختلف ایران هست. داده های جالبی هست، اگر فرصت کردید سری بهش بزنید. خصوصا به رشد قابل توجه ستون های سبز اروپایی ها در مقابل آسیایی ها دقت کنید :) 

لینک دانلود:

http://www.ggdc.net/MADDISON/Historical_Statistics/horizontal-file_02-2010.xls